Симстрой 2000

Строителство и изграждане на сгради и съоръжения – в промишлеността, в гражданския сектор, както за ремонтни и довършителни работи. 

За нас

Ние сме специализирано дружество за строителство и изграждане на сгради и съоръжения – в промишлеността, в гражданския сектор, както за ремонтни и довършителни работи. Не малка част от дейността на фирмата, заемат обекти за покривни, хидроизолационни, укрепващи, интериорни и екстериорни ремонтни работи.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:
Първа група – строежи от високото строителство, принадлежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – от първа до пета категория.
Трета група – строежи от енергийната инфраструктура от първа до трета категория.
Четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда – строежи от втора до четвърта категория.
Пета група – отделни видове СМР, съгласно НКИД.

construction concept. engineering tools

Клиенти

Част от клиентите, които ни се довериха